STOWARZYSZENIE
im. EDWARDA ABRAMOWSKIEGO

WOLNOŚĆ - RÓWNOŚĆ - SIOSTRZEŃSTWO - BRATERSTWO


Nasza misja

Promowanie ideałów humanizmu, sprawiedliwości i równości społecznej.
Przypomnienie spółdzielczości z jej postulatami wolności i pomocy wzajemnej.

 

>
Nasze cele

Prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, edytorskiej, kulturalnej, informacyjnej i edukacyjnej związanej z Edwardem Abramowskim .
Działalność na rzecz kultury, w szczególności w zakresie myśli politycznej, filozofii i nauk społecznych, literatury i sztuki.
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspierających rozwój demokracji.
Wspieranie takich grup społecznych jak osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz innych grup społecznie wykluczonych.
Wspieranie działań na rzecz rozwoju wszelkich form spółdzielczości.

AKTUALNOŚCI

Stowarzyszenie “Obywatele Obywatelom” przygotowało pierwsze wznowienie pionierskiej i najlepszej biografii Edwarda Abramowskiego, wydanej dotychczas tylko raz, w roku 1933.

WYDARZENIA

Uwierzyć w człowieka. Rzecz o Edwardzie ~Abramowskim

Cnoty obywatela i demokraty

Lecz rozum górę bierze, tym życie sobie słodzę. Wokół muzyki i wolnomularstwa

Antologia poezji masońskiej

Wernisaż wystawy “ETYKA ZWIERZĄT

Wizyta znanej pisarki Pani Marii Nurowskiej na Wystawie “ETYKA ZWIERZĄT

NASI PARTNERZY