Bibliografia

"Pisma. Pierwsze zbiorowe wydanie dzieł treści filozoficznej i społecznej" - w opracowaniu i z przedmową Konstantego Krzeczkowskiego, t. I-IV, "Społem" Związek Polskich Stowarzyszeń Spożywców, Warszawa 1294 r.

"Pisma popularnonaukowe i propagandowe 1890-1985 r". Książka i Wiedza, Warszawa 1979 r.

"Pisma socjologiczne i historyczno-gospodarcze" - w opracowaniu Konstantego Krzeczkowskiego, Warszawa 1938 r.

"Rzeczpospolita przyjaciół: Wybór pism społecznych i politycznych" - przedmowa , przypisy i pracowanie Damian Kalbarczyk, Wyd. PAX, Warszawa 1986 r.

""Zagadnienia socjalizmu" Wybór pism, Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej, Kraków 2012, Wyd. Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2012 r.

"Idee społeczne kooperatyzmu" Biblioteczka "SPOŁEM" - nakładem Warszawskiego Związku Stowarzyszeń Spożywczych - reprint Kolegium Otryckie, Warszawa 1985 r.

"Badania doświadczalne nad pamięcią" - t. 1-3, Warszawa 1910-1912 r.

WARSZAWIAK (pseudonim), "Co nam dają kasy fabryczne" Berlin 1892, przedruk: Pisma t.IV.

"Co to jest sztuka? Z powodu rozprawy L. Tołstoja: "Czto takoje Iskusstwo": [w:] "Przegląd Filozoficzny" 1898 r., z.3, s. 85-114. Przedruk: "Pisma, t.III, Warszawa 1927 r.

Poszukiwanie Boga, "Myśl Wolna", r. 1922, Rok.1, nr 3.

Przyczynek do krytyki współczesnego socjalizmu, 1904.

Augustyniak M. (2006), Myśl społeczno-filozoficzna Edwarda Abramowskiego , Wyd. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego , Olsztyn.
Bardach A. (1959), Edward Abramowski: (w czterdziestolecie zgonu "Kultura i Życie" nr 2.
Biliński K. (1985), Wizja demokracji w poglądach Edwarda Abramowskiego a ich recepcja w okresie "polskiego października" 1956 r. [w:] Idea demokracji w polskiej tradycji intelektualnej, Olsztyn s. 65-76.
Biliński K. (1986), Związki Edwarda Abramowskiego z polskim ruchem ludowym, [w:] Młodzież wiejska jako przedmiot badań socjologicznych: Materiały z konferencji naukowej, 7-8 grudnia 1984, Toruń.
Biliński K. (1988) Prawo w koncepcji ustrojowej Edwarda Abramowskiego, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prawo T. 26.
Biliński K. (1988), Problemy etyczne w myśli społeczno-politycznej Edwarda Abramowskiego, "Kultura - Oświata - Nauka" Wyd. PAX nr 9/10.
Borowiecka E. (1971), Edward Abramowski a Maria Dąbrowska, [w:] Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Vol. 1.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.