WYDARZENIA

Image is not available
Rok 2016
Jedynym grzechem jest krzywda ludzka, a jedyną cnotą braterstwo

Ustawa stowarzyszenia "Komuna", Pisma, tom I, Warszawa 1923

Abramowski - Brzozowski - Żeromski

Przedstawiciele postępowej myśli społecznej

500 zł. na dziecko, a może 1000 zł. dla każdego

Sympozjum na temat Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego.
Stowarzyszenie współorganizatorem sympozjum.

Etyka niezależna fundamentem społeczeństwa obywatelskiego ?

previous arrow
next arrow
Slider
Image is not available
Rok 2017
Idea demokracji kłóci się z naturą państwa, ponieważ ze swej istoty jest i powinna być wyłącznie bezpaństwowa
Życie i słowo, Pisma, tom I, Warszawa 1924

Inuguracja Wszechnicy kooperatyzmu

prof. dr hab. Tadeusz Cegielski

Anarchizm kolektywistyczny a kooperatyzm

Emancypacja poprzez kooperację.
Możliwe strategie walki

Image is not available
Co dziś zostało z abramowszczyzny
Jason Cortez
Photographer

Tajemnice masońskiej loży

Dochód podstawowy - godne życie dla wszystkich

Etyczna forma kooperatywy według Edwarda Abramowskiego

previous arrow
next arrow
Slider
Image is not available
2018
ROK EDWARDA ABRAMOWSKIEGO

Anarchizm Edwarda Abramowskiego

Image is not available
Jak przeinaczyć świat
Jason Cortez
Photographer
previous arrow
next arrow
Slider