WSZECHNICA KOOPERATYZMU

Cele Wszechnicy

Celem wszechnicy jest przekazanie wiedzy na temat:
– założeń kooperatyzmu jako idei opartej na pomocy wzajemnej,
– historii spółdzielczości,
– etycznych podstaw budowy społeczeństwa obywatelskiego

 

 

 

Program Wszechnicy

Kooperatyzm Edwarda Abramowskiego a idea niepodległości.


Literatura przedmiotu

Abramowski E. (1924), "Kooperatywa jako sprawa wyzwolenia ludu pracującego" [w:] E. Abramowski, Pisma. Pierwsze wydanie dzieł treści filozoficznej i społecznej, tom. I, Warszawa, Związek Stowarzyszeń spożywców.
Abramowski E. Rzeczpospolita przyjaciół. Wybór pism społecznych i politycznych, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa  1986 . 
Edward Abramowski. Zagadnienia socjalizmu. Wybór pism, Wyd. Ośrodek Myśli politycznej UJ, Kraków 2012.

Cnoty obywatela i demokraty


Literatura przedmiotu

Ossowska M. (1972), "Wzór demokraty. Cnoty i wartości". Daimonion  Instytut Wydawniczy Lublin. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Relacje

Kooperatyzm Edwarda Abramowskiego
a idea niepodległości
rys. Justyna Dziabaszewska