ETYKA ZWIERZĄT

Wernisaż wystawy  „ETYKA ZWIERZĄT”

Wizyta znanej pisarki Pani Marii Nurowskiej na Wystawie „ETYKA ZWIERZĄT

Promowanie ideałów humanizmu, sprawiedliwości i równości społecznej.
Przypomnienie spółdzielczości z jej postulatami wolności i pomocy wzajemnej.