ETYKA ZWIERZĄT

Wernisaż wystawy  “ETYKA ZWIERZĄT”

Wizyta znanej pisarki Pani Marii Nurowskiej na Wystawie “ETYKA ZWIERZĄT

Promowanie ideałów humanizmu, sprawiedliwości i równości społecznej.
Przypomnienie spółdzielczości z jej postulatami wolności i pomocy wzajemnej.