Abramowski - Brzozowski - Żeromski
Przedstawiciele postępowej myśli społecznej

 
Recepcja idei z przeszłości zakłada dostosowanie ich do aktualnych potrzeb. Jest to powrót do myśli, przedstawienie ich na nowo, w przekonaniu, iż są one aktualne i dają się przełożyć na język współczesności.
Funkcjonowanie w teraźniejszych czasach poglądów i opinii z przeszłości daje świadectwo ich wartości.
Na przełomie XIX i XX wieku narodziła się wyjątkowa dla polskiej historii intelektualnej formacja inteligencji. Najwybitniejsi jej przedstawiciele to: Ludwik Krzywicki, Edward Abramowski, Kazimierz Kelles-Krauz oraz Stanisław Brzozowski.
Koncepcje kształtowane w kręgach tych autorów inspirują także obecne elity intelektualne i polityczne.
To idea samorządności i braterstwa (Abramowski) znalazła odzwierciedlenie w koncepcji społeczeństwa obywatelskiego stworzonej przez Jacka Kuronia.
Celem sympozjum było prześledzenie tych idei i wartości, co pozwoli na rozwinięcie nie tylko interpretacji dorobku prezentowanych myślicieli, ale także przełożenie na język współczesnej praktyki.

 

Na sympozjum wystąpił Filip Karol Leszczyński z referatem „Potencjał polityczny i gospodarczy koncepcji ustrojowych Edwarda Abramowskiego.
Filip Karol Leszczyński – doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; laureat nagrody Krajowej Rady Spółdzielczej za pracę magisterską poświęconą spółdzielczości. Zainteresowania badawcze: filozofia gospodarcza, filozofia społeczno-polityczna, historia idei. Publikował m.in. w „Trzecim Sektorze” oraz „Sensus Historiae”.

 

Na sympozjum wystąpił także Piotr Kuligowski z referatem „Wizje zmiany społecznej w ujęciu Edwarda Abramowskiego, w kontekście epoki”.
Piotr Kuligowski – historyk myśli politycznej, dziewiętnastowiecznik, doktorant w Zakładzie Myśli i Kultury Politycznej Instytutu Historii UAM. Zainteresowania badawcze: dzieje polskiej lewicy, peryferyjna nowoczesność, procesy narodotwórcze i historia pojęć. Publikował m.in. w: „Historia i Polityka”, „Historia Slavorum Occidentis”, „Sensus Historiae”, „Władza sądzenia”, „Czas Kultury”, „Tygodnik Przegląd”, „Le Monde diplomatique – edycja polska”. Redaktor afiliowany „Praktyki Teoretycznej”.

 

Moderatorką sympozjum była Anna Lica – doktorantka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zainteresowania badawcze: metodologia teorii cywilizacji, teoria stosunków międzynarodowych, filozofia społeczno-polityczna.