Prelegentem był Marek Piekarski – anarchista, spółdzielca, uczestnik Kolektywu Rozbrat, Federacji Anarchistycznej i licznych oddolnych inicjatyw społeczno – politycznych.
Anarchizm kolektywistyczny rozwinął się w drugiej połowie XIX wieku, w dużej mierze dzięki myśli i działaniom Michaiła Bakunina. Koncepcja ta kładła nacisk nad wolnośc jednostki, funkcjonującej jednak w społeczeństwie. Charakterystyczny jest tu postulat zastąpienia państwowego przymusu dobrowolnym stowarzyszaniem się ludzi.
Kooperatyzm drogę do wyzwolenia społecznego i ewolucyjnego wyeliminowania kapitalizmu upatruje w tworzeniu sieci kooperatyw. Tego rodzaju spółdzielnie miały być ucieleśnieniem połączenia nieograniczonej wolności jednostki w systemie demokratycznym z kolektywizmem ekonomicznym.
Obecnie kooperatyzm przeżywa renesans popularności jako alternatywa dla neoliberalnego kapitalizmu.
Podczas spotkania zderzymy ze soba obie koncepcje i zobaczymy, co znaczą dziś oraz jak możemy je wprowadzić w życie, tworząc alternatywy tu i teraz.