Utopia w działaniu.
Teoria i praktyka przednowoczesnego kooperatyzmu